polski italiano česky espa˝ol franšais english deutsch

Ratyzbona w skrócie

W tym miejscu znajdą Państwo przegląd najważniejszych danych liczbowych dotyczących Ratyzbony. Podane są zawsze najbardziej aktualne dostępne dane. Informację o ich ostatniej aktualizacji znajdą Państwo w odpowiadających im stopkach. Bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim znajdą Państwo na naszych pozostałych stronach internetowych i w naszych publikacjach.

Dane geograficzne

Położenie geograficzne
(północna wieża Katedry; WGS 84)
49░ 01' 10'' szerokości północnej
12░ 05' 52'' długości wschodniej
Całkowity obszar miasta 8.070 ha
Najdłuższa rozpiętość północ-południe 12,18 km
Największa rozpiętość wschód-zachód 12,07 km
Najwyżej położony punkt
(zbiornik retencyjny na północ od kościoła w Keilberg)
471 m n.p.m.
Najniżej położony punkt
(południowe nabrzeże Dunaju naprzeciw Schwabelweis, 2.372,5 kilometra od ujścia rzeki)
326 m n.p.m.
Altes Rathaus (Stary Ratusz) 337 m n.p.m.

Ludność 1)

Mieszkańców ogółem 2) 167.005
z tego mężczyzn 2) 82.203
kobiet 2) 84.802
z tego narodowości niemieckiej 2) 139.875
obcokrajowców 2) 27.130
w tym obcokrajowców z UE 2) 12.215
z tego poniżej 6 roku życia 2) 8.187
6 do 15 lat 2) 10.723
15 do 25 lat 2) 25.206
25 do 45 lat 2) 55.646
45 do 65 lat 2) 40.330
65 lat i więcej 2) 26.913
Urodziny 3) 1.606
Zgony 3) 1.421
Wprowadzki 3) 17.659
Wyprowadzki 3) 15.328
Przeprowadzki 3) 11.438

Budownictwo i mieszkania 4)

Budynki mieszkalne 5) 22.084
Mieszkania 5) 88.486
z tego z 1 lub z 2 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 19.634
z 3 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 22.952
z 4 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 23.315
z 5 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 22.585
Inwestycje budowlane (wydane pozwolenia na budowę)
na nowe budynki mieszkalne
budynki 6) 247
mieszkania 6) 1.272
Realizacje budów budynków czysto mieszkalnych budynki 6) 226
mieszkania 6) 1.581

Gospodarka i rynek pracy

Bezrobotni 2) 7) 4.462
Odsetek bezrobotnych 2) 8) 2
Wolne miejsca pracy 2) 9) 4.436

Ruch drogowy

Zarejestrowane pojazdy 10) 11) 94.538
z tego osobowe 10) 12) 78.650
ciężarówki 10) 13) 8.754
motocykle 10) 7.134

Edukacja 14)

Obiekty przedszkolne żłobki liczba 15) 20
miejsca 15) 500
świetlice liczba 15) 20
miejsca 15) 934
dzieci objęte opieką 15) 924
Szkoły Grundschulen
(szkoły podstawowe)
liczba 15) 18
klasy 15) 184
uczniowie 15) 4.140
Haupt- und Mittelschulen
(szkoły średnie 5-klasowe)
liczba 15) 8
klasy 15) 107
uczniowie 15) 2.255
Realschulen
(szkoły średnie 6-klasowe)
liczba 15) 5
klasy 15) 93
uczniowie 15) 2.611
Gymnasium
(gimnazja)
liczba 15) 8
klasy 15) 202
uczniowie 15) 7.800
Förderschulen
(szkoły specjalne)
liczba 15) 7
klasy 15) 105
uczniowie 15) 1.037
Berufs- und Berufsfachschulen
(szkoły zawodowe i technika)
liczba 15) 28
klasy 15) 516
uczniowie 15) 11.574
Szkolnictwo wyższe Hochschule für katholische
Kirchenmusik
(Wyższa Szkoła Katolickiej
Muzyki Kościelnej)
studiujący 16) 65
Fachhochschule
(Uniwersytet Techniczny)
studiujący 16) 6.458
Uniwersytet studiujący 16) 17.672

Finanse publiczne 17)

Budżet administracyjny przychody 18) 470.504
wydatki 18) 470.504
Budżet inwestycji finansowych przychody 18) 153.811
wydatki 18) 153.811
Stan zadłużenia 19) 112.877

1)  Osoby zameldowane w Ratyzbonie jako w głównym lub dodatkowym miejscu zamieszkania
2)  Stan na: lipiec 2018
3)  Stan na: rok 2017
4)  Inwestycje budowlane, na które uzyskano pozwolenie lub które podlegają procedurze wydania pozwolenia, w wyniku których zostanie stworzona lub zmieniona przestrzeń mieszkalna lub inna przestrzeń użytkowa. źródło stanowi przepisanie stanu spisu budynków i mieszkań z 1987 roku (dane ruchów)
5)  Stan na: grudzień 2016
6)  Stan na: rok 2014
7)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona)
8)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona);
w odniesieniu do wszystkich cywilnych osób zdolnych do pracy
9)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona)
10)  Stan na: czerwiec 2018
11)  bez pojazdów sił zbrojnych, pomocy technicznej (THW) i policji;
12)  wliczając modele typu kombi
13)  wliczając ciągniki, pojazdy specjalne i autobusy
14)  W przypadku szkół podano liczby dla rozpoczynającego się jesienią roku szkolnego w danym roku kalendarzowym
15)  Stan na: rok 2009
16)  Stan na: okres zimowy 2009/10
17)  Rzeczywiste wyniki w tys. EUR
18)  Stan na: rok 2008
19)  Stan na: grudzień 2017

SiS - System Informacji Statystycznej miasta Ratyzbona