polski italiano česky espa˝ol franšais english deutsch

Ratyzbona w skrócie

W tym miejscu znajdą Państwo przegląd najważniejszych danych liczbowych dotyczących Ratyzbony. Podane są zawsze najbardziej aktualne dostępne dane. Informację o ich ostatniej aktualizacji znajdą Państwo w odpowiadających im stopkach. Bardziej szczegółowe informacje w języku niemieckim znajdą Państwo na naszych pozostałych stronach internetowych i w naszych publikacjach.

Dane geograficzne

Położenie geograficzne
(północna wieża Katedry; WGS 84)
49░ 01' 10'' szerokości północnej
12░ 05' 52'' długości wschodniej
Całkowity obszar miasta 8.070 ha
Najdłuższa rozpiętość północ-południe 12,18 km
Największa rozpiętość wschód-zachód 12,07 km
Najwyżej położony punkt
(zbiornik retencyjny na północ od kościoła w Keilberg)
471 m n.p.m.
Najniżej położony punkt
(południowe nabrzeże Dunaju naprzeciw Schwabelweis, 2.372,5 kilometra od ujścia rzeki)
326 m n.p.m.
Altes Rathaus (Stary Ratusz) 337 m n.p.m.

Ludność 1)

Mieszkańców ogółem 2) 168.426
z tego mężczyzn 2) 82.737
kobiet 2) 85.689
z tego narodowości niemieckiej 2) 140.670
obcokrajowców 2) 27.756
w tym obcokrajowców z UE 2) 12.537
z tego poniżej 6 roku życia 2) 8.190
6 do 15 lat 2) 10.693
15 do 25 lat 2) 26.223
25 do 45 lat 2) 55.909
45 do 65 lat 2) 40.425
65 lat i więcej 2) 26.986
Urodziny 3) 1.592
Zgony 3) 1.493
Wprowadzki 3) 17.706
Wyprowadzki 3) 15.865
Przeprowadzki 3) 10.847

Budownictwo i mieszkania 4)

Budynki mieszkalne 5) 22.396
Mieszkania 5) 89.636
z tego z 1 lub z 2 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 20.058
z 3 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 23.221
z 4 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 23.489
z 5 pomieszczeniami mieszkalnymi 5) 22.868
Inwestycje budowlane (wydane pozwolenia na budowę)
na nowe budynki mieszkalne
budynki 6) 247
mieszkania 6) 1.272
Realizacje budów budynków czysto mieszkalnych budynki 6) 226
mieszkania 6) 1.581

Gospodarka i rynek pracy

Bezrobotni 7) 8) 5.769
Odsetek bezrobotnych 7) 9) 3
Wolne miejsca pracy 7) 10) 3.867

Ruch drogowy

Zarejestrowane pojazdy 11) 12) 94.914
z tego osobowe 11) 13) 78.890
ciężarówki 11) 14) 8.872
motocykle 11) 7.152

Edukacja 15)

Obiekty przedszkolne żłobki liczba 16) 20
miejsca 16) 500
świetlice liczba 16) 20
miejsca 16) 934
dzieci objęte opieką 16) 924
Szkoły Grundschulen
(szkoły podstawowe)
liczba 16) 18
klasy 16) 184
uczniowie 16) 4.140
Haupt- und Mittelschulen
(szkoły średnie 5-klasowe)
liczba 16) 8
klasy 16) 107
uczniowie 16) 2.255
Realschulen
(szkoły średnie 6-klasowe)
liczba 16) 5
klasy 16) 93
uczniowie 16) 2.611
Gymnasium
(gimnazja)
liczba 16) 8
klasy 16) 202
uczniowie 16) 7.800
Förderschulen
(szkoły specjalne)
liczba 16) 7
klasy 16) 105
uczniowie 16) 1.037
Berufs- und Berufsfachschulen
(szkoły zawodowe i technika)
liczba 16) 28
klasy 16) 516
uczniowie 16) 11.574
Szkolnictwo wyższe Hochschule für katholische
Kirchenmusik
(Wyższa Szkoła Katolickiej
Muzyki Kościelnej)
studiujący 17) 65
Fachhochschule
(Uniwersytet Techniczny)
studiujący 17) 6.458
Uniwersytet studiujący 17) 17.672

Finanse publiczne 18)

Budżet administracyjny przychody 19) 470.504
wydatki 19) 470.504
Budżet inwestycji finansowych przychody 19) 153.811
wydatki 19) 153.811
Stan zadłużenia 5) 112.877

1)  Osoby zameldowane w Ratyzbonie jako w głównym lub dodatkowym miejscu zamieszkania
2)  Stan na: grudzień 2018
3)  Stan na: rok 2018
4)  Inwestycje budowlane, na które uzyskano pozwolenie lub które podlegają procedurze wydania pozwolenia, w wyniku których zostanie stworzona lub zmieniona przestrzeń mieszkalna lub inna przestrzeń użytkowa. źródło stanowi przepisanie stanu spisu budynków i mieszkań z 1987 roku (dane ruchów)
5)  Stan na: grudzień 2017
6)  Stan na: rok 2014
7)  Stan na: styczeń 2019
8)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona)
9)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona);
w odniesieniu do wszystkich cywilnych osób zdolnych do pracy
10)  Hauptagentur Regensburg (Miasto i Okręg Ratyzbona)
11)  Stan na: sierpień 2018
12)  bez pojazdów sił zbrojnych, pomocy technicznej (THW) i policji;
13)  wliczając modele typu kombi
14)  wliczając ciągniki, pojazdy specjalne i autobusy
15)  W przypadku szkół podano liczby dla rozpoczynającego się jesienią roku szkolnego w danym roku kalendarzowym
16)  Stan na: rok 2009
17)  Stan na: okres zimowy 2009/10
18)  Rzeczywiste wyniki w tys. EUR
19)  Stan na: rok 2008

SiS - System Informacji Statystycznej miasta Ratyzbona